Ewoud Kieft Ewoud Kieft
© Stephan Vanfleteren

Ewoud Kieft

Debatleider, Interviewer, Keynote, Lezing, Masterclass, Optreden, Panellid, Presentatie, Seminar, Workshop

Ewoud Kieft is schrijver en historicus, met zeven boeken en honderden artikelen (in o.a. NRC, De Groene, De Volkskrant) op zijn naam. In al die publicaties komt één thema telkens terug: radicalisering. Of het nu de oorlogsenthousiastelingen van 1914 waren, de nazi-sympathisanten van de jaren twintig en dertig, bekeerlingen uit de negentiende eeuw, of de antisysteembeweging van de toekomst: in Kiefts werk draait het vaak om mensen die zich afkeren van de gevestigde orde en in de ban raken van een waarheid die geen alternatief verdraagt. En telkens dringt de vraag zich op wat je tegen dat soort radicalisering kan doen, wat je er tegenover kunt stellen.

Het thema van de weerbaarheid van de democratie heeft altijd een grote rol in Kiefts werk gespeeld: of hij nu vertelt over oorlogsenthousiasme of de verlokkingen van het fascisme, of bespiegelt hoe de nabije toekomst eruit zal zien: steeds doemt de vraag op hoe een open, democratische samenleving stand kan blijven houden. Ewoud Kieft als spreker is bevlogen, persoonlijk en heeft kennis van zaken; na zijn lezingen gaat hij steevast met het publiek in gesprek. Daarnaast treedt hij op als moderator en als interviewer, en verzorgt hij workshops rond de thema’s democratie en burgerschap.

Treffend en virtuoos

-Trouw over De onvolmaakten-

Ewoud Kieft

Boeken of verder praten?

Biografie

Kieft maakte in 2015 naam met zijn boek Oorlogsenthousiasme, waarin hij via de levensverhalen van tien hoofdpersonen schetst hoe de Europese culturele elite aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in de ban raakte van ondergangsdenken en geweldsverheerlijking. Oorlogsenthousiasme werd genomineerd voor de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs, net als Kiefts daaropvolgende boek: Het Verboden Boek: Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme: een ‘ingenieuze verklaring van het gegeven dat nationaal-socialisme zoveel aanhang kreeg in Duitsland’ (NRC).

Ondertussen begon het turbulente heden zich steeds meer aan Kiefts schrijverschap op te dringen, en zoals dat bij wel meer historici gebeurt, leidde dat als vanzelf tot bespiegelingen over de nabije toekomst: in 2020 verscheen Ewouds romandebuut De Onvolmaakten, een toekomstroman over de verstandhouding tussen mensen en kunstmatige intelligentie, geschreven vanuit het perspectief van een zelflerend en -denkend computerprogramma.Een buitengewoon intelligent, prikkelend debuut,’ vond Het Parool; ‘een even geloofwaardige als verontrustende visie op de toekomst,’ schreef Le Monde, na het verschijnen van de Franse vertaling.

Nog dichter op het vuur van de actualiteit is het essay dat Ewoud in 2022 schreef: Vechten voor democratie, over de vraag hoe democratische samenlevingen weerbaar kunnen blijven tegenover de totalitaire tendensen die overal op de wereld de kop op steken, en hoe ze tegelijkertijd de uitholling van de democratische waarden kunnen tegengaan: ‘een bijzonder gevat betoog,’ vond Knack, ‘een intelligent en bevlogen pleidooi om met elkaar in gesprek te blijven,’ schreef Eric Smits van Follow the Money.

 

 

Ewoud Kieft

Boeken of verder praten?
Meer over Ewoud Kieft
Willem Arondéuslezing (vanaf 9:00)
VPRO Nooit meer slapen, over De onvolmaakten